husk lige

Huskeliste

Ved dødsfald er der en række opgaver, som bedemanden normalt ikke tager sig af.


Afmelding og nye aftaler:

Abonnementer: Avis, telefon, licens, kabel-tv, kontokort, leje af tv - computer og hvidevarer, afbetalingsordninger, bogklubber, bibliotekskort
- bøger der skal afleveres.

Bankkonti: Få en aftale med banken - alle bankkonti lukkes i det øjeblik banken får oplysning om dødsfaldet, også "dankortet" og fælleskonti. Vær opmærksom på PBS, og få en samtale med banken om, hvad der skal betales og stoppes - øjeblikkeligt.

Bolig: Opsigelse af lejekontrakt - boligforening, privatlejemål, ældrebolig m.m.

Forsikringer: Bil- og husstandsforsikring m.m.

Kontingenter: Fagforening, pensionskasse, medlemskaber af klubber og foreninger.

Offentlige myndigheder: Tilskud, ydelser og pensionsudbetalinger. Disse udbetalinger standser automatisk, men ikke før de enkelte myndigheder, via dødsanmeldelsen, få kendskab til dødsfaldet. I nogle tilfælde kan det betyde, at der udbetales penge, som der ikke er berettigelse til. Man bør derfor være opmærksom på, at nogle af disse udbetalinger måske skal tilbagebetales.

Skat* (Forskudsregistrering) reguleres det følgende år, men det er tilrådeligt at forhøre sig hos Skat.

Dette afsnit er nævnt for at udgå tilbagebetalinger og grimme økonomiske overraskelser.

Andet: Kontakt til hjælpemiddelcentralen, hjemmeservice, overskydende medicin til apoteket.

* Det er vigtigt at bemærke, at længstlevende succederer (indtræder) i førsteafdødes skattemæssige stilling. Det betyder at længstlevende går glip af det dobbelte personfradrag. Bliver den samlede indtægt stor, indtræder der topskat. Konsekvensen er en ekstraskat i det følgende skatteår - vær opmærksom på dette.