Ofte stillede spørgsmål vedr. priser

Hvad får man for honoraret, hvad betyder...


Er højtideligheden henlagt til en kirke med tilhørende kirkegård, kan der være visse variationer i prisen idet priser og takster fastlægges af det enkelte menighedsråd.
Det skal endvidere bemærkes, at når vi bestiller dødsannoncer, kistepynt, stenhuggeropgaver etc... modtager vi i nogle tilfælde, fra leverandører, en kommission for vores arbejde og udlæg.

Honorar* Hvad dækker det egentlig over? Vi kommer til de pårørende for samtale og planlægning af højtideligheden, også weekend og aften. Er til stede før og under højtideligheden. Vi er behjælpelige med at udfærdige papirer ved Boudlæg (Skifteretten), den obligatoriske registrering af dødsfaldet, afmelding og lukning af internetkonti samt sociale netværk etc. Desuden sørger vi for en ansøgning om den offentlige begravelseshjælp evt. begravelseshjælp ved medlemskab af Sygeforsikringen danmark, begravelseshjælp fra fagforening herunder gruppelivsforsikring og vejlekasse. Vi vejleder til sorggrupper og psykologhjælp og er behjælpelige med henvisning til gratis advokatrådgivning.  Se sidste opdateringer på fanebladet Værd at vide og se lidt ned af siden. Honoraret dækker også bedemandens vagtordning 24 timer/365 dage og udgifter til IT, telefon og kontor. Honoraret er moms fritaget og udgør kr. 3.985,00

Rustvognskørsel** er opdelt i zoner: indenbys kr. 1.265,00 forstæder kr. 1.365,00 Er af afstanden (15 -20 km) kr. 1.465,00 Er afstanden længere beregnes der en fast kilometerpris.

Levering*** kr. 695,00 er prisen for at få leveret og klargjort kisten.

Kiste**** Priser på kister og urner ses under fanebladet: Kister og urner.

Bemærkning: Der kan være udgifter til kransekørsel. Holder man højtidligheden i en kirke uden kirkegård, skal blomsterne transporteres et andet sted hen. Prisen afhænger af afstanden og mængden af blomster og er fra kr. 785,00. Man kan også vælge at gøre det selv.

Hvis dødsfaldet sker på et hospital kan der komme en udgift til ilægning.
En ilægning indbefatter at gøre den afdøde i stand, iklæde og lægge den afdøde i kiste. På hospitaler udføres dette af personalet. I private hjem er det ofte bedemanden, der udfører opgaven. Udgiften hertil fra kr. 785,00.

Vigtigt: Hvor vi bestiller dødsannoncer, kistepynt, stenhuggeropgaver etc. modtager vi i nogle tilfælde kommission fra leverandører for vores arbejde og udlæg.