Priseksempel 2

Hvad er de økonomiske omkostninger ved en bisættelse eller begravelse? Svaret er ikke entydigt, fordi der ikke er to højtideligheder der er ens.

Når afdøde er medlem af Den danske Folkekirke står afdødes sognekirke for præst, organist, kirkesanger etc... Hvad angår erhvervelse eller fornyelse af gravsted fås den bedste orientering af Kirkegårdslederen, hvor vi kan være jer behjælpelig med kontakt.

Vi modtager i nogle tilfælde kommission fra leverandører for vores arbejde og udlæg.

 

 


Bisættelse fra Vejlby Kirke, Aarhus, med urnenedsættelse i nyt urnegravsted på Vejlby Kirkegård.

Dødsfald sker hjemme i Aarhus Nord og afdøde er medlem af folkekirken. Bedemandens regning er fra kr. 15.556,00 inkl. moms. Man får en hvid BR kiste, leveret, ilægning af afdøde, 2 rustvognskørseler, en bio-urne, soignering, div. anmeldelser og vi tager udlægene. I prisen er der også indregnet et honorar og hygiejne tillæg – der kan forekomme aften/weekend tillæg. Dertil kommer et traditionelt urnegravsted uden beplantning og vedligeholdelser kr. 1.061,25, urnenedsættelse kr. 632,00, kremation kr. 3.294,00 i alt kr. 4.987,00. Samlet pris kr. 20.544,00 Dertil kan der være udgifter til kistepynt, annoncer, stenhugger, mindesammenkomst mv.