Priseksempel 3

Hvad er de økonomiske omstændigheder ved en begravelse? Svaret er ikke entydigt - men alligevel mere simpelt, hvis vi sammenligner med en bisættelse. (Se eks. 1)

Kisteprisen er typisk lidt højere, hvilket til enhver tid opvejes af udgiften til kremation og urnen.

Den store forskel ligger i udgiften til gravsted og fredning af graven. Derfor er det meget vigtigt at kontakte os inden I tager et valg.


Begravelse fra Vestre Kirkegårds Store Kapel, samt erhvervelse af gravsted:

I dette eksempel er dødsfaldet sket på et af byens hospitaler. Udgift til bedemand er fra kr. 14.205,00 inkl. moms. Dette beløb dækker en begravelseskiste inkl. polstring, rustvognskørsel, honorar og levering af kiste. Omkostningen til kirkegården er fra kr. 13.000,00 inkl. moms. For dette beløb er der betalt for kapelafgift, gravkastning, fjernelse af blomster/jord, hæk og jordleje. Fredningsperioden er på 20 år. Samlet pris ca. kr. 27.205,00 inkl. moms. Dertil kommer udgifter til gravsten, blomster og dødsannonce.

Vi modtager i nogle tilfælde kommission fra leverandører for vores arbejde og udlæg.