Hvad skriver man på kort til begravelse?

Det er lidt af en kunst at skrive et godt kort til begravelse. Man kan både stile kortet til de efterladte og til den afdøde, og det kan være svært at vide, hvad der er det rigtige at skrive. Derfor kan det være en god idé at få råd og vejledning. 

Hos Bedemand Keld Andersen ved vi, hvor svært det kan være at skrive et kort til begravelse. Det gælder sådan set både, hvis man skriver til den afdøde eller de efterladte. Man vil enormt gerne skrive det rigtige, der udtrykker medfølelse og respekt.

Det skal være personligt, men måske ikke for personligt. Der kan være en del uskrevne regler og forventninger, og i en sorgfuld tid kan det være svært at hitte rede i. Derfor kan det være godt med en smule specialiseret vejledning. Den tilbyder vi gerne.

tekst på kort begravelse

Tekst på kort til begravelse

Lad os springe lige ud i det: Hvordan skriver man en god tekst på et kort til begravelse? Først og fremmest kommer det an på, hvilket kort, der er tale om, og hvem det er stilet til. Det er fx meget almindeligt, at man skriver et særligt kort til de pårørende. Her kan man udtrykke sin sorg på deres vegne, så de ved, at man tænker på dem.

Begravelseskort til de pårørende

Den konkrete tekst til et sådant kort vil afhænge af, hvor godt man kendte den afdøde. Er man et familiemedlem eller en nær ven, vil der være en vis forventning om et mere personligt kort. Og omvendt kan det være bedre at gå med en mere neutral og traditionel tekst, hvis man er en mere perifer bekendt. Det er nemlig vigtigt, at det virker genuint for de pårørende.

Kort til bårebuketten

Bringer man en bårebuket til begravelsen, er det også almindeligt at vedlægge et kort her. Det kan både stiles til den afdøde eller de pårørende, alt efter hvad man foretrækker. Der vil ofte indgå et citat eller en kortere tekst, som går igen på båndet om buketten. Det er selvfølgelig også vigtigt, at det fremgår, hvem kortet er fra – på den måde kan de pårørende nemlig glædes ved at se, at du har tænkt på dem og den mistede.

Hvem er kortet til?

Det er helt afgørende for teksten på kortet, hvem kortet er til. Et kort til de pårørende kræver én type tekst, mens et kort stilet til den afdøde kræver en anden. Din relation til den afdøde er også helt afgørende for, hvor personlig teksten skal være. Derfor kan du passende spørge dig selv, hvem den afdøde var for dig?

Mindelser om den afdødes ånd og liv

Havde du en mere nær relation til vedkommende, kan dit kort med fordel være mere personligt. Kortet kan minde om vedkommendes ånd og liv ved fx at dele et minde eller en vending, som vedkommende plejede at bruge. Det kan også være en intern joke eller brugen af et helt særligt kælenavn. Det vil varme de pårørendes hjerter at læse, og det kan også være en god måde for dig at sige farvel.

Citat til begravelseskort

Et godt tip, du kan bruge, hvis du er blevet ramt af skriveblokade, er at finde et godt citat til begravelseskort. Et mere “generisk” citat kan være passende, hvis du ikke kendte den afdøde så godt. Find et klassisk og smukt citat, som kan være til trøst for de pårørende.

Alternativt kan du finde et citat, der siger noget særligt om den afdøde. Det kan være en linje fra en sang, der betød noget for vedkommende eller et litterært citat. Er den afdøde et familiemedlem eller lignende kan du også bruge ét af vedkommendes egne citater – han eller hun havde garanteret ét eller andet sjovt, skørt eller rørende, vedkommende var kendt for at sige.