Bedemand Keld Andersen

Priseksempler og priser

Her på siden finder du vores prisliste samt priseksempler på begravelser og bisættelser.

Priseksempler

  • Priseksempel 1
  • Priseksempel 2
  • Priseksempel 3
  • Priseksempel 4

Hvad er de økonomiske omkostninger ved en bisættelse?

Ved en bisættelse bliver den afdøde kremeret (Brændt) og kommer i en urne.
Gravsted til en urne er, som udgangspunkt meget mindre end til en kiste og derfor billigere

Hvordan kan urnen blive nedsat?

Fællesgrav (anonym), et urnegravsted på skovkirkegården. en plade i plænen, askespredning (se eks. 4). Ring og spørg - der er mange muligheder.

Bisættelse fra Vestre Kirkegårds Lille Kapel og urnefællesgrav.

I dette eksempel er dødsfaldet sket på Skejby Sygehus. Udgiften til bedemand er fra kr. 13.640,00 inkl. moms. I det beløb er der betalt for en kiste med polstring, urne, rustvognskørsel, attester, honorar, og levering af kiste. Desuden kommer der en udgift til kirkegården, der beløber til ca. kr. 8.271,00 inkl. moms. Dette beløb dækker kremation, renholdelse, jordleje, urnenedsættelse og kapelafgift. Til sidst kan der komme udgift til blomster og dødsannonce. Den samlede pris uden blomster og dødsannoncer ca. kr. 21.911,00. ink.. moms. Se takster på begravelseshjælp under Beregning af begravelseshjælp ved Økonomi og rådgivning.

Vi modtager i nogle tilfælde kommission fra leverandører for vores arbejde og udlæg.

Hvad er de økonomiske omkostninger ved en bisættelse eller begravelse?

Svaret er ikke entydigt, fordi der ikke er to højtideligheder der er ens.

Når afdøde er medlem af Den danske Folkekirke står afdødes sognekirke for præst, organist, kirkesanger etc... Hvad angår erhvervelse eller fornyelse af gravsted fås den bedste orientering af Kirkegårdslederen, hvor vi kan være jer behjælpelig med kontakt.

Vi modtager i nogle tilfælde kommission fra leverandører for vores arbejde og udlæg.

Bisættelse fra Vejlby Kirke, Aarhus, med urnenedsættelse i nyt urnegravsted på Vejlby Kirkegård.

Dødsfald sker hjemme i Aarhus Nord og afdøde er medlem af folkekirken. Bedemandens regning er fra kr. 16.420,00 inkl. moms. Man får en hvid BR kiste, leveret, ilægning af afdøde, 2 rustvognskørseler, en bio-urne, soignering, div. anmeldelser og vi tager udlægene. I prisen er der også indregnet et honorar og hygiejne tillæg – der kan forekomme aften/weekend tillæg. Dertil kommer et traditionelt urnegravsted uden beplantning og vedligeholdelser kr. 1.102,50 urnenedsættelse kr. 744,00, kremation kr. 3.357,00 + 81,00 kr. i urneudlevering, i alt kr. 5.284,00. Samlet pris kr. 21.704,00 Dertil kan der være udgifter til kistepynt, annoncer, stenhugger, mindesammenkomst mv.

Hvad koster en begravelse?

Svaret er ikke entydigt - men alligevel mere simpelt, hvis vi sammenligner med en bisættelse. (Se eks. 1)

Kisteprisen er typisk lidt højere, hvilket til enhver tid opvejes af udgiften til kremation og urnen.

Den store forskel ligger i udgiften til gravsted og fredning af graven. Derfor er det meget vigtigt at kontakte os inden I tager et valg.

Begravelse fra Vestre Kirkegårds Store Kapel, samt erhvervelse af gravsted:

I dette eksempel er dødsfaldet sket på et af byens hospitaler. Udgift til bedemand er fra kr. 14.050,00 inkl. moms. Dette beløb dækker en begravelseskiste inkl. polstring, rustvognskørsel, honorar og levering af kiste. Omkostningen til kirkegården er fra kr. 12.965,00 inkl. moms. For dette beløb er der betalt for kapelafgift, gravkastning, fjernelse af blomster/jord, hæk og jordleje. Fredningsperioden er på 20 år. Samlet pris ca. kr. 27.015,00 inkl. moms. Dertil kommer udgifter til gravsten, blomster og dødsannonce.

Vi modtager i nogle tilfælde kommission fra leverandører for vores arbejde og udlæg.

Afdødes aske kan spredes over havet.

Der skal ligge et skriftligt ønske fra afdøde om, at askespredning ønskes. Ligger der ikke et skriftligt ønske, er det begravelsesmyndigheden, der tager stilling til, om der alligevel kan gives tilladelse til askespredning.

I dette eksempel er dødsfaldet sket på Skejby Sygehus. Udgiften til bedemand er fra kr. 13.640,00 inkl. moms. I det beløb er der betalt for en kiste med polstring, urne, rustvognskørsel, honorar, og levering af kiste.

Dertil kommer der udgift til kremation (3.357,00) + urneudlevering (81,00) I alt kr. 3.438,00 

Prisen er i alt  fra kr. 17.078,00

Dertil kan der komme, efter eget valg, leje af kapel (Kommunale), blomster og dødsannonce.

Har man muligheden, kan man selv sprede asken over åbent hav, ellers kan vi være behjælpelig mod et tillæg fra kr. 1.500,00

Vi modtager i nogle tilfælde kommission fra leverandører for vores arbejde og udlæg.

Prisliste

Ydelse
Priser
Honorar
3.985,00 Kr.
Attester, kopi etc.
495,00 Kr.
Ilægning i kiste inden 16.00 hverdage
895,00/1.690,00 Kr.
Aften – weekend – helligdage
995,00/1.990,00 Kr.
Soignering
295,00 Kr.
Levering og klargøring af kiste
895,00 Kr.
Indsætning af kiste / fremvisning
795,00/ 995,00 Kr.
Eft. kl. 16.00 samt lørd.– sønd. og helligdage
995,00 Kr
Assistance (ekstra mand v/ilægning i kiste etc.)
895,00 Kr.
Kørsel
Urnetransport fra
895,00 Kr.
Kransekørsel fra
895,00 Kr.
Hygiejne/Miljø
295,00 Kr.
Omlægning fra zinkkiste og bortskaffelse af zink
2.300,00 Kr.
Rustvognskørsel T1 (indenbys)
1.395,00 Kr.
Rustvognskørsel T2 (forstæder)
1.495,00 Kr.
Rustvognskørsel T3 (15-20 km.)
1.595,00 Kr.
Rustvognskørsel udover 20 km pr. km.
26,00 Kr.
Eft. kl. 16.00 samt lør-søn og helligdage tillæg
595,00 Kr.
Rustvognskørsel Aarhus – København
7.295,00 Kr.
Rustvognskørsel Hospice Djursland
1.795,00
Rustvognskørsel Hospice Djursland - Weekend
2.290,00 Kr.
Yderligere
Salmer
50 stk. kr. 795,00 - 100 stk. kr. 995,00
Takkekort med kuvert pr. stk.
11,50 Kr.