Huskeliste

Afmelding og nye aftaler

Abonnementer: Avis, telefon, licens, kabel-tv, kontokort, leje af tv – computer og hvidevarer, afbetalingsordninger, bogklubber, bibliotekskort
– bøger der skal afleveres.

Bankkonti

Få en aftale med banken – alle bankkonti lukkes i det øjeblik banken får oplysning om dødsfaldet, også “dankortet” og fælleskonti. Vær opmærksom på PBS, og få en samtale med banken om, hvad der skal betales og stoppes – øjeblikkeligt.

Bolig

Opsigelse af lejekontrakt – boligforening, privatlejemål, ældrebolig m.m.

Forsikringer

Bil- og husstandsforsikring m.m.

Kontingenter

Fagforening, pensionskasse, medlemskaber af klubber og foreninger.

Offentlige myndigheder

Tilskud, ydelser og pensionsudbetalinger. Disse udbetalinger standser automatisk, men ikke før de enkelte myndigheder, via dødsanmeldelsen, få kendskab til dødsfaldet. I nogle tilfælde kan det betyde, at der udbetales penge, som der ikke er berettigelse til. Man bør derfor være opmærksom på, at nogle af disse udbetalinger måske skal tilbagebetales.

Skat* (Forskudsregistrering) reguleres det følgende år, men det er tilrådeligt at forhøre sig hos Skat.

Dette afsnit er nævnt for at udgå tilbagebetalinger og grimme økonomiske overraskelser.

Andet

Kontakt til hjælpemiddelcentralen, hjemmeservice, overskydende medicin til apoteket.

* Det er vigtigt at bemærke, at længstlevende succederer (indtræder) i førsteafdødes skattemæssige stilling. Det betyder at længstlevende går glip af det dobbelte personfradrag. Bliver den samlede indtægt stor, indtræder der topskat.Konsekvensen er en ekstraskat i det følgende skatteår – vær opmærksom på dette.